Yüksek Lisans başvuru şartları nelerdir?

Program disiplinler arası bir programdır. Ancak ALES puan türü olarak EA ve SAY kabul edilmektedir. Yabancı dil şartı yoktur.

 

Hesaplamalar nasıl yapılıyor?

İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Uzaktan eğitim) programına başvuran adaylar için; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve mülakat puanının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Mülakat sınavına katılmak zorunlu olup, katılmayanlar başarısız sayılacaktır.

 

Kayıt tarihleri ne zamandır?

Genelde Güz ve Bahar dönemlerinde öğrenci alımları yapılmaktadır. Tarihler üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.

 

Kontenjan kaç kişidir?

Kontenjan Anabiilim kurulu kararı ile belirlenmektedir. Dönemlerde genellikle 25 öğrenci alınmaktadır.

 

Program kaç dönem sürmektedir?

Tezli yükseklisans programları 2 dönem ders, 2 dönem tez çalışması olarak toplam 4 dönemde tamamlanır.

 

Program ücreti ne kadardır?

İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Uzaktan eğitim) programının dönem müfredatı 30 AKTS olup AKTS başı ücret 200 TL’dir. Yani 1 dönemlik ücreti 30*200= 6000 TL

Anabilim kurulunun kararı ile sonraki dönemlerde fiyat değişikliği olabilir. Ücretler her dönem ders kayıtları sırasında ödenir.

Toplamda kaç ders almak gerekiyor?

Ders döneminde  21 kredilik ders alınması gerekmektedir. Genellikle birinci dönemde 4 ders, ikinci dönemde 3 ders ve seminer dersi alınmaktadır. Ders dönemi ve tez dönemi için her bir dönem 30 AKTS’ye karşılık gelmektedir. Tez dönemlerinde “Tez çalışması” isimli dersler alınmaktadır.

 

Her dönem kayıt yaptırmak gerekiyor mu? Kayıtlar otomatik olarak yenileniyor mu?

Her dönem başında dönem harcı yatırılarak, kayıt yenileme yapılması gerekmektedir. Ücret ödenmediğinde ve ders kaydı yapılmadığında o dönem, yasal dönemden sayılmaz. Yani kayıt yapılmayan dönem kadar öğrenim süresi uzar.

 

Seçilen derslerde değişiklik yapmak istenirse ne yapılmalıdır?

Danışman onay verinceye kadar, seçilen derslerde değişiklik yapılabilir. Ancak danışman onaylamış ise, kayıt yenilemenin bitiş tarihine kadar, danışmanınız ile iletişime geçerek ders değişikliğini yapabilirsiniz.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilir mi?

Yabancı öğrencilerin başvuru durumunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliğinin 10. maddesi hükümleri geçerlidir.

 

Dersler nasıl yapılmaktadır?

UEİBTYL programı dahilinde dersler stüdyo ortamında internet ortamında gerçekleşmektedir. Genelde ders saatleri 18:00-24:00 arasındadır.

 

Sınavlarda Afyon’a gelmek gerekiyor mu?

Ders dönemlerinde vize ve final olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Vize, final sınavları için ve  seminer sunumları için (ders dönemlerinde) her dönem iki kez Afyon’a gelmek gerekecektir.

 

03 Mart 2016, Perşembe 32140 kez görüntülendi