Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Uzaktan Eğitimli “İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi” (İBTY) Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerini bilişim teknolojileri ve bilişim sistemleri yönetimi konusunda uzmanlaştırmayı hedeflemektedir. Bu program, Uzaktan eğitim sayesinde, bilişim teknolojileri ve sistemleri gibi hızlı gelişen bir alanda deneyimli öğretim üyesi kadrosu yardımıyla uzmanlaştırmaya istekli herkese açık bir yüksek lisans programıdır.

 

İBTY Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı dahilinde dersler sınıf ortamından bağımsız olarak internet üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede düzenli olarak kampus ortamında derslere katılamayacak öğrenciler dersleri kendilerine uygun bir program dahilinde internet üzerinden takip edebilmektedirler. Bununla birlikte öğrenciler ve dersleri veren öğretim üyeleri gerek internet üzerinden gerekse planlanan zamanlarda kampus ortamında yapılan görüşmelerle sürekli iletişim halinde olacaklardır.

 

İlk yarıyıl 4, ikinci yarıyıl da 3 ders ve 1 seminer dersinden başarı olan öğrenciler, hazırladıkları yüksek lisans tezlerinden de başarılı bulunmaları durumunda gereken ölçütleri sağlamış olacak ve Internet ve Bilişim Teknolojiler Yönetimi alanında “Bilim Uzmanı” unvanı alacaklardır. 

 

İnternet ve bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımdan oluşan bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu, desteği ve yönetimi ile ilgili bir çalışma alanını kapsamaktadır. Her gün gelişen bilgi teknolojileri araçlarıyla iş süreçleri, karar verme süreçleri, müşteri ve tedarikçi ilişkilerini ve iletişim şekillerini yönetmeyi sağlar. Bu kapsamda bu yüksek lisans programına kaydolan öğrenciler, bilişim alanında yeteneklerini ortaya koyabilir, internet ve bilişim teknolojilerini kendi mesleki alanlarına kolayca uyarlayarak sistematik çalışma ve yönetmeyi sağlar.

 

Özellikle günümüz dünyasında hemen hemen tüm sektörlere internetin ve bilişim teknolojilerinin girmiş olması sektörlerin örgütlenme yapısında da değişiklik getirmiştir. Dolayısıyla ilgili tüm sektörler global düzeyde rekabet edebilmek için kuruma bilişim alanında profesyonel çözümler üretebilecek insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Lisans düzeyinde her hangi bir alandan mezun olan öğrencilerin, internet ve bilişim teknolojilerinin yönetimi konusundan disiplinler arası lisans üstü programı ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu daha donanımlı insan kaynağının yetişmesini sağlayacaktır. 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Bütün lisans programı mezunları başvurabilir.

 

TEKNİK ALTYAPI

Uzaktan öğretim programının yürütülmesi için gerekli LMS ve Sanal Sınıf altyapımız mevcuttur. Bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip bütün öğrencilerimiz programımıza katılabilir. 
 

ARAŞTIRMA KONULARI

Öğrencilerimiz kendi alanları ile internet ve bilişim teknolojilerini ilgilendiren tüm alanlarda bilimsel çalışma yapabilirler.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Disiplinler arası bir program olması nedeniyle üniversitemizin çeşitli fakültelerindeki öğretim üyeleri programa destek vermektedir.

03 Mart 2016, Perşembe 21768 kez görüntülendi