Danışman Değişiklikleri

08.11.2016 tarih ve 2016/028 sayılı Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Kararına istinaden İnternet ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı Danışman Değişikliği ile ilgili liste ekte sunulmuştur.

Lütfen  tıklayınız

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim